UAH
Nas_nnya of bh 6763 kukurudza (fao 320) in Kiev online-store Всеукраїнський Науковий Інститут Селекції (ВНІС) | Buy Nas_nnya of BH 6763 kukurudza (FAO 320) Kiev (Ukraine) | Всеукраїнський Науковий Інститут Селекції (ВНІС) : Allbiz
Premium Standard
Reviews: 5
Всеукраїнський Науковий Інститут Селекції (ВНІС)
+38 (096) 778-90-29
Nas_nnya of BH 6763 kukurudza (FAO 320)
 • Nas_nnya of BH 6763 kukurudza (FAO 320)
 • Nas_nnya of BH 6763 kukurudza (FAO 320)
 • Nas_nnya of BH 6763 kukurudza (FAO 320)

Nas_nnya of BH 6763 kukurudza (FAO 320)

In stock
Price:
2040 UAH
Country of manufacture:Ukraine
Payment:
 • Cash,
 • Invoice payment,
 • Cash on delivery
 • In detail
Shipping:
 • Customer pickup,
 • Courier,
 • Transport company,
 • Nova Poshta
 • In detail
Description

Vseukra§nsky naukoviya _nstinut selekts і ї "VN_S"

Proponu¾mo nas_nnya BH 6763 kukurudz.

Group stiglost_ - serednyostigliya (FAO 320)

Orig_nator: Vseukra§nsky naukoviya _nstinut selekts і ї

Prosty (modif_kovaniye) g_brid

Osoblivost_: Novy g_brid for rakhunok p_dvishcheno ї st_ykost_ to prorostannya in nespriyatlivy umova dozvolya є vikoristovuvat of the yogi in konkurents і ї _z g_bridam z menshy FAO. Ma є to the potuyena steblo, shcho obumovlyu є to visok st_yk_st to vilyagannya. Osoblivost_ morfolog_chno ї budov that to structure of head of cabbage zabezpechuyut to good to vologov_ddach. Pridatny for viroshchuvannya in us_kh zones yak behind _ntensivna the technologist і є yu so і for the technologist і є yu m_n_malny obrob_tka to soil.

 • Roslin's visota of 250 - 260 cm
 • grain ma є kremenisty type
 • visota kr_plennya the 95 - 100th, to - t grains at ryad_ - 40 - 46, ryad_v grains 14 - 18
 • st_yk_st to gelm_ntospor_oza that to fuzar_oz 8 - 7 bal_v
 • posukhost_yk_st 8 bal_v
 • st_yk_st to vilyagannya 8 bal_v

more tolerantly to pukhirchasto ї smuts that korenevy gnily (7 bal_v)

Masa 1000 grains of 300 g

Density is recommended to vis_v:

 • Step of 60 000 - 70 000 grains/hectare
 • L_sostep of 65 000 - 80 000 grains/hectare
 • Pol_ssya 80 000 - 90 000 grains/hectare

Potents_yna vrozhayn_st 16, 5 t/hectare

 

On syogodn_shn_y day in _nstitut_ stvoreno kukurudza g_brid, yak_ it is brought to Re¾stru sort_v by Roslin Ukra§ni і z to Yakima Vee you can oznayomitis on of_ts_yny sayt_:

Gran 220 FAO 210

Gran 310 FAO 250

Gran 5 FAO 270

Gran 6 FAO 300

Amarok FAO 220

BH 63 OF FAO 280

BH 6763 OF FAO 320

Characteristics:
Manufacturer:ВНИС
Country of manufacture:Ukraine
Cereal crop:Corn
Seasonality:Spring-crop
Cultivar/Hybrid:Hybrid
Information is up-to-date: 02.12.2021

Read more

Unbelievable price on Nas_nnya of BH 6763 kukurudza (FAO 320) in Kiev (Ukraine) company Всеукраїнський Науковий Інститут Селекції (ВНІС) .
Shipping method
Payment method
LiveInternet