UAH
Cereal crops, grains in Kiev online-store  Всеукраїнський Науковий Інститут Селекції (ВНІС)  | Buy Cereal crops, grains Kiev (Ukraine) inexpensively |  Всеукраїнський Науковий Інститут Селекції (ВНІС)  : Allbiz
Premium Standard
Reviews: 5
Всеукраїнський Науковий Інститут Селекції (ВНІС)
+38 (096) 778-90-29

Cereal crops, grains

categories
Spelled (spelled)
In stock 
Price:
25 UAH
For spelled of harakterniya of visokiya vm_st b_lka in zern_. The spelled to ts_nitsya svo§m by harchovy relevers of grain, boroshno z_ to spelled ma є un_kaln_ smakov_ yakost_ that visokiya vm_st v_tam_n_v. At kleykovin_ to spelled, por_vnyano z genetichno I blizkoit m'yaka wheat, znachno menshiya...
Group: Grain-crops
Spelled flour
In stock 
Price:
30 UAH
Vseukra§nsky Naukovy _nstinut Selekts _ § (VN_S_§) to propane є pridbat produkts_yu _z to a spelled imperiously ї selekts і ї in _nsitut_ Vee you can pridbat to a visokoyak_sn produkts_yu, to an ekolog_chn that d і є to a tichn: Ts_lne grain to a spelled for spozhivannya that proroshchuvannya Ts_
Group: Grain-crops
LiveInternet

Description

Unbelievable price on Cereal crops, grains in Kiev (Ukraine) company Всеукраїнський Науковий Інститут Селекції (ВНІС) . Wide choice of quality products at affordable prices.